นายสงบ สาลี

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนการพัฒนา/รายยงานผล

พ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน บ้านดอนยูง หมู่ที่ 20

     วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกพ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน จำนวน 45 คอก ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 20-08-2564 ] Hits:47

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ส.ค. 64

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ส.ค. 64 - ติดเชื้อเพิ่มอีก 217 ราย - ติดเชื้อในพื้นที่ 46 ราย - ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 171 ราย - ยอดผู้ป่วยสะสม 12,408 ราย - รักษาหายแล้ว 6,878 ราย - กำลังรักษา 5,471 ราย - ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22...

[ 20-08-2564 ] Hits:44

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ส.ค. 64

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ส.ค. 64 - ติดเชื้อเพิ่มอีก 176 ราย - ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย - ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 154 ราย - ยอดผู้ป่วยสะสม 12,191 ราย - รักษาหายแล้ว 5,814 ราย - กำลังรักษา 6,321 ราย - ใส่เครื่องช่วยหายใจ 24...

[ 19-08-2564 ] Hits:51

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ