ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกพ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน จำนวน 45 คอก ณ บ้านดอนยูง หมู่ที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 ส.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 217 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 46 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 171 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 12,408 ราย

- รักษาหายแล้ว 6,878 ราย

- กำลังรักษา 5,471 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

- เสียชีวิตสะสม 59 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 ส.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 176 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 154 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 12,191 ราย

- รักษาหายแล้ว 5,814 ราย

- กำลังรักษา 6,321 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 24 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 56 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 ส.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 241 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 52 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 189 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 12,015 ราย

- รักษาหายแล้ว 4,449 ราย

- กำลังรักษา 7,512 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 24 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 54 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ เข้าตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลขามใหญ่

     

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ไฟฟ้า น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ(ตามคำร้อง) ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่,นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และ นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง ถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 ส.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 234 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 32 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 202 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 11,774 ราย

- รักษาหายแล้ว 4,138 ราย

- กำลังรักษา 7,582 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

- เสียชีวิตสะสม 54 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ไฟฟ้า น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ(ตามคำร้อง) ณ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายบุญมั่น สายนะรา รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ,นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่,นางสาวณัฐรีน พิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ และ นายชัยยงค์ โคตะสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ #บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ 4 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง ถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 ส.ค. 64

- ติดเชื้อเพิ่มอีก 283 ราย

- ติดเชื้อในพื้นที่ 46 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 237 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 11,540 ราย

- รักษาหายแล้ว 3,999 ราย

- กำลังรักษา 7,491 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 22 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย

- เสียชีวิตสะสม 50 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลขามใหญ่ ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกพ่นยากำจัดพาหะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 ส.ค. 64

- ติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย

- ติดเชื้อมาจากต่างหวัด 352 ราย

- ยอดผู้ป่วยสะสม 10,688 ราย

- รักษาหายแล้ว 3,505 ราย

- กำลังรักษา 7,136 ราย

- ใส่เครื่องช่วยหายใจ 19 ราย

- เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- เสียชีวิตสะสม 47 ราย

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หรือพื้นที่เสี่ยงให้สังเกตุอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยความห่วงใยจาก นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

     

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ไฟฟ้า น้ำท่วมขัง และถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ(ตามคำร้อง) ณ บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ มอบหมายให้นายปัญญา วงศ์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงพื้นที่ #บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 เพื่อสำรวจและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ น้ำท่วมขัง ถนนตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามใหญ่

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 26

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ