กองช่าง

นายประเสริฐ เขียนเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายประพันธ์ศักดิ์ แม้นศิริ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอลงกต คำหล่อ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอิสระพงษ์ ทองพุ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ฝ่ายการโยธา

นายธีราวุธ บุญแข็ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายวิทยา พันธ์โสภา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


งานธุรการ

นางสาวนิตยา เลาหวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ