กองการศึกษา

นายไพโรจน์ ทองพุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


งานบริหารการศึกษา

นางคัทลิยา สัมพะวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธนาชัย ไชยวิเศษ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายณัฐพล หงษา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


งานการเงินและบัญชี

นางสาวกุลธิดา ศรเขียว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


งานธุรการ

นางฉัตรชนก โตอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางพนาทิพย์ หลักรัตน์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายฐาปกรณ์ แสนอ้วน

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ