กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพงศ์ พรมแก้ว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายบริการสาธารณสุข

สิบเอก ไชยยันต์ บริสุทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางณัฐชยา ก่อดวง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิณสุรีย์ สุดโคต

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางจิรัฐติกาล บาตร์ดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวธนพร บุญเฉลียว

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายสาโรจน์ ดวงงาม

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

นายอำนวย ลาภลึก

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)


งานธุรการ

นางสาวขวัญพิชชา สบายใจ

เจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ