กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

นางจริญญา นวลอินทร์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกัณติยา ดวงแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวศิริทัย ขลุ่ยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวลภัสธนัน แก้วกลม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวกัญฑิมา ชุมสิงห์

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายวิศรุต โภคาแสง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


งานนิติการ

นายสุพัตร ทองงาม

นิติกรชำนาญการ

นายสุทธนา ประดับวิทย์

นิติกรปฏิบัติการ


งานธุรการ

สิบเอกฤทธิรงค์ สมเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลขามใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ